Velkommen

Denne side er tiltænkt at være samlingssted for de videoer som er basis for pensum.

I toppen er den menu der hedder forløb. Under denne findes de emner som vi er igennem. Hver af emnerne består af en række indlæg med videoer. Nogle af dem indeholder kun videoen, mens andre er der noget tekst til i varierende længde.

Hvis du finder noget som er uhensigtsmæssigt så sig endelig til.

Med venlig hilsen,

Michael

Stadig under udarbejdelse!