Category: Trigonometriske funktioner

  • Trigonometriske Ligninger – Et Par Eksempler

    Der er her 4 eksempler hvor der gennemgåes hvorledes trigonometriske ligninger løses. De er alle med sinusfunktionen, men tilsvarende gør sig gældende for cosinusfunktionen. Eksempel 1 Vi ser her på en simpel trigonometrisk ligning nemlig . Eksempel 2 Vi ser her på en igen simpel trigonometrisk ligning,nemlig , men ser på et interval der ligger…

  • Hvad er radianer

    Vi skal her se lidt på en anden måde at angive størrelsen af en vinkel på i stedet for grader som vi kender til.