Category: Differentialregning

 • Kædereglen

  Kædereglen defineres og der er opgaver i bunden.

 • Regneregler for grænseværdi

  Når vi skal finde grændeværdier har vi en række regneregler som vi kan bruge til at evaluerer grænseværdien. Der er beskrevet 7 regler med tilhørerende eksempler.

 • Andre generelle regneregler

  Vi vil her udvide vores bibliotek af generelle regneregler til at omfatte yderligere tre, nemlig for produktet af funktioner (produktreglen), for kvortient af funktioner (kvotientreglen) og for sammensatte funktioner (kædereglen).

 • Repetition af differentialregning

  Vi repetere hvad differentialregning er og regner disse opgaver for at få genkaldt hvad det går ud på.

 • Monotoniforhold og differentialregning

  UDEN CAS Vi ser her lidt på hvordan man finder monotoniforholdende for en funktion ved hjælp af differentialregning.

 • Monotoniforhold og differentialregning

  Vi ser her på hvordan vi kan bestemme monotoniforholdene ved hjælp af differentialregning

 • Tangentligningen

  Videoen her ser på hvordan vi finder forskriften for tangenten i et givent punkt. Tavlenoter kan hentes her

 • Sekanter, Tangenter og Tretrinsreglen

  Vi har set på grænseværdibegrebet og skal nu til at se på hvordan vi kan finde hældningen på en funktion. Tavlenote til “sekanter, tangenter og tretrinsreglen”

 • Grænseværdibegrebet

  Grænseværdibegrebet er vigtigt for differential- og integralregningen. Vi kigger her nærmere på begrebet.

 • Differentiabilitet

  Definition differentiabilitet, (af lat.), det at kunne differentieres denstoredanske.dk En funktion siges at være differentiabel i et interval , når den gennemløber hele intervallet i bløde kurver, det vil sige at det ikke knækker. Et eksempel på en differentiabel funktion kunne for eksempel være Det ses her, at funktionen i hele definitionsintervallet har bløde kurver…

 • Kontinuitet

  Definition kontinuitet, uafbrudt sammenhæng. I matematik siges en funktion at være kontinuert, hvis den ikke overspringer værdier, det vil sige at dens grafiske billede forløber ubrudt uden huller eller spring denstoredanske.dk En funktion siges at være kontinuert i et interval , når den uden “brud” gennemløber intervallet. Hvis du kan tegne grafen uden at løfte…

 • Hvad Er Differentialregning

  Vi skal til at starte på differentialregningen, men inden vi begynder skal vi lige se på hvad differentialregning er. Herunder er der til at starte med et par klip som alle på en eller anden måde har noget med differentialregning at gøre og som der i videoen nederst bliver gået i dybden. Noget af det…