Category: Diskret matematik

 • Eulers metode til løsning af differentialligninger

  Vi ser her på en anden rekursiv metode, men denne gang til at løse differentialligninger. Ikke alle differentialligninger kan vi løse analytisk, nogle skal bliver vi nød til at løse numerisk. Vi ser her på én af de metoder, specifikt Eulers metode. Herunder er der en video som gennemgår Eulers metode. Der er også et…

 • Newton-Raphsons metode til at finde nulpunkter for en funktion

  Newton-Raphsons metode er rekursiv algoritme som går det muligt at finde nulpunkter for funktioner, selv for funktioner hvor vi ikke kan finde nulpunktet analytisk. Stenner har en glimrende video hvor han gennemgår Newton-Raphsons metode her. Der er dog en begrænsning ved Newton-Raphsons metode som går at den til tider vil divergere og ikke finde en…

 • Talfølger og rekursionsligninger

  Vi skal her se på talfølger og rekursionsligninger. Man kan opfatte en rekursionsligning som en regel der forklare, hvorledes man kommer fra et element i en talfølge til det næste. Man kan således beregne alle elementer i talfølgen ud fra en startbetingelse. Talfølgen man opnår kaldes for rekursionsligningens løsning.

 • Modulo og Euklids algoritme

  Vi skal her se på hvorledes vi kan forkorte en brøk ved hjælp af Euklids algoritme. Men for at vi kan det bliver vi nød til at introducere begrebet modulo som er division med rest.

 • Introduktion til diskret matematik

  Vi skal her se på hvad diskret matematik er. Vi starter ud med at se lidt på talfølger, samt nedre og øvre heltalsværdi for et decimaltal.