Category: Forsøg

 • Fældningsreaktioner

  Fældningsreaktioner

  Formålet med forsøget er at eftervise, at nogle reaktioner mellem opløsninger af salte skaber bundfald, og der derved er dannet tungtopløselige salte.

 • Fremstilling af magnesiumoxid

  Fremstilling af magnesiumoxid

  Formålet med dette forsøg er at fremstille magnesiumoxid ved at opvarme magnesium således at det reagere med luftens dioxygen og det oxideres fuldstændigt til magnesiumoxid.

 • Opvarmning af natron

  Opvarmning af natron

  Formålet med forsøget er, at vise styrken ved mængdeberegning vha. stofmængder og at undersøge, hvad der sker med natron ved opvarmning.