Category: Integralregning

 • Delvis integration

  Vi skal her se på delvis integration, som også kaldes for partiel integration, om er en metode vi kan benytte til at integrere integranter som består af produktet mellem to funktioner. Selve regnereglen er som følger \(\int f(x)\cdot g(x) dx = F(x)\cdot g(x) – \int F(x)\cdot g’(x) dx\) Vi vil starte med at se på…

 • Integration ved substitution

  Vi ser her lidt på integration ved substitution. Integration ved substitution er lidt lige som kædereglen i differentialregningen, vi kan bruge den til at integrere sammensatte funktioner. Men hvor kædereglen i differentialregningen at differentierer alle funktioner, kan integration ved substitution kun bruges i visse tilfælde. Vi kommer til at se lidt på i hvilke tilfælde…

 • Areal under kurven

  Vi er nu blevet relativ gode til at finde arealet under kurven og vil nu bruge vores viden til at finde arealet under en kurve, det vil sige, bestemme det bestemte integrale.

 • Stamfunktion gennem et punkt

  Vi skal her se på hvorledes vi finder stamfunktionen gennem et punkt. Grøn Gul Rød Opgave 10.12 Opgave 2016 Opgave 2017 Opgave 2015 Opgave 2018 Opgave 2019 Øvelse 211 Øvelse 216 Opgave 2020 Øvelse 212 Øvelse 217 Opgave 2021 Øvelse 213 Øvelse 218 Øvelse 220 Øvelse 214 Øvelse 219 Øvelse 215

 • En intro til integralregningen

  Vi skal igen se på integraregningen som vi kort stiftede kendskab med i 1g. Vi starter med at se på hvad integralregningen nu gik ud på, kortlægge nogle regneregler og se lidt dybere på notationen.

 • Areal mellem kurver

  Vi skal her se på, hvordan man beregner arealet som afgrænses af to funktioner. Her benyttes, at hvor f(x) i formlen repræsenterer den øverste funktion og g(x) den nederste, og derved ikke nødvendigvis er navnet på funktionen i opgaverne. Herunder er der en video som gennemgår beviset for arealet mellem to kurver Grøn Gul Rød…

 • Find stamfunktionen

  Du skal til de følgende funktioner finde stamfunktionen ved hjælp af regneregler

 • Integralregning – Introduktion

  Vi starter på anden del af infiniticimalregningen og ser lidt på hvad integralregningen på ud på.