Category: Integralregning

  • Areal mellem kurver

    Vi skal her se på, hvordan man beregner arealet som afgrænses af to funktioner. Her benyttes, at hvor f(x) i formlen repræsenterer den øverste funktion og g(x) den nederste, og derved ikke nødvendigvis er navnet på funktionen i opgaverne. Herunder er der en video som gennemgår beviset for arealet mellem to kurver Grøn Gul Rød […]

  • Find stamfunktionen

    Du skal til de følgende funktioner finde stamfunktionen ved hjælp af regneregler

  • Integralregning – Introduktion

    Vi starter på anden del af infiniticimalregningen og ser lidt på hvad integralregningen på ud på.