Category: Ligninger

  • Løsning af førstegradsligninger

    Lidt opgaver til løsnigen af førstegradsligninger. Grøn Gul Rød LFL001 LFL002 LFL004 matChhx 8.8 LFL003 matChhx 8.27 matChhx 8.32 matChhx 8.51 matChhx 8.54 matChhx 8.71 matChhx 8.87

  • To Ligninger med To Ubekendte

    Der er flere måder at løse et ligningssystem som består af to ligninger med to ubekendte. Vi vil her se på to af dem substitutionsmetoden lige store koefficienters metode Hvilken metode man bruger er underordnet når man skal løse en ligning. Der kan dog være situationer, hvor den ene er lettere at benytte end den…