Category: Analytisk plangeometri

 • Afstand fra punkt til linje

  Grøn Gul Rød Opgave 5.52 Opgave 4.7 Opgave 5.54 Opgave 5.53 Opgave 5.58 Opgave 5.55 Øvelse 2.1.9 Opgave 5.59 Opgave 5.56 Øvelse 2.1.10 Opgave 5.59 Øvelse 2.1.11

 • Projektion af punkt på linje

  Grøn Gul Rød APPPL001 APPPL002 APPPL003

 • Vinklen mellem linjer

  Opgaver til vinklen mellem to linjer

 • Ortogonale Linjer

  Vi vil her se på hvordan vi kan tjekke om to linjer er vinkelrette på hinanden, det vi i matematikken kalder for ortogonale linjer.

 • Linjens Forskellige Former

  Den rette linje kender vi og vi har i grundforløbet set på den på formen $y=ax+b$ Men der er andre måder, hvor vi matematisk kan beskrive den rette linje. Vi ser her på to andre former, nemlig normalform parameterfremstilling Vi starter med at se på linjens ligning på normalform. En anden måde vi kan beskrive…

 • Ortogonale Linjer

  Vi vil her se på hvordan vi kan tjekke om to linjer er vinkelrette på hinanden, det vi i matematikken kalder for ortogonale linjer. Submit Quiz

 • Afstanden fra Punkt til Linje

  Vi skal se lidt på hvordan man finder afstanden fra et punkt til en linje Distanceformlen giver os mulighed for at beregne afstanden mellem et punkt og en linje eller afstanden mellem to linjer. Der gennemgåes herunder 3 eksempler, hvor netop dette bliver beregnet. Hvis man er interesseret i, at læse om det i bogen…