Opgaver

En opgavebank over forskellige emner.

LIGNINGER

Andengradsligningen

Vis, at den generelle formel reduceres til $\small x=0 \vee x=-\frac{b}{a}$, når c = 0.

Vis, at den generelle formel reduceres til $\small x=\pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$, når b = 0

SIMPLE FUNKTIONER

Andengradspolynomium

Parablens toppunkt

Forskriften for et andengradspolynomium er

$\small f(x)=3\cdot (x-2)^2+1$

 1. Bestem koordinaterne til toppunktet.
 2. Vis, at forskriften kan omskrives til

$\small 3x^2-12x+13$

Du skal bestemme koordinaterne til toppunktet af følgende parabler:

 1. $\small f(x)=x^2-4$
 2. $\small f(x)=(x-4)^2$
 3. $\small f(x)=(x-4)^2-2$
 4. $\small f(x)=x^2+8$
 5. $\small f(x)=(x+8)^2$
 6. $\small f(x)=(x+8)^2+1$

Bestem forskriften for det andengradspolynomium som har toppunkt i (2,3) og samtidig går gennem punktet med koordinaterne (-3,7).

DIFFERENTIALREGNING

Regneregler

Du skal bruge regneregler til at differentiere følgende funktioner uden brug af CAS.

 1. $\small f(x)=4\cdot x^2+3\cdot x-2$
 2. $\small g(x)=- x^3 – x$
 3. $\small h(x)=-3\cdot x^2+7\cdot x-4$
 4. $\small i(x)=7\cdot x^5+3\cdot x^4-x^3+5\cdot x^2+x-7$
 5. $\small j(x)=0,6\cdot x^5-0,75\cdot x^4+x^3+3\cdot x^2-x$
 6. $\small k(x)=0,01\cdot x^{100}-2\cdot x^{50}+x^{20}+3\cdot x^{15}$
 7. $\small l(x)=x^{-2}+x$
 8. $\small n(x)=\frac{1}{x^2}$
 9. $\small m(x)=\frac{1}{x^3}+x^2$
 10. $\small o(x)=\frac{x^2+2\cdot x}{x^3}$
 11. $\small p(x)=\frac{3\cdot x^{-3}+7\cdot x^2-8}{x^{-3}}$
 12. $\small q(x)=\frac{x^2-2x-8}{x+2}$

Grænseværdibegrebet

My mind goes in interesting directions when I’m trying to sleep. from r/3Blue1Brown

I det ovenstående indlæg på Reddit er svaret på et differentialregningsspørgsmål \mathsf{e}^{\frac{1}{\mathsf{e}}} hele to gange. Vi vil her se lidt på dette udtryk. Vi starter med at se på hvilken værdi udtrykket har.

 1. argumenter for at $\small \mathsf{e}^{\frac{1}{\mathsf{e}}}$er det samme som $\small \sqrt[\mathsf{e}]{\mathsf{e}}$.
 2. hvilket tal ganget med sig selv $\small \mathsf{e}$ gange giver $\small \mathsf{e}$?

Vi ser nu på udtrykket som en funktion $\small f(x)=\sqrt[x]{x}$ og starter med at se på lidt intuition.

 1. tegn en skitse på papir af, hvordan du forventer funktionen $\small f(x)$ ser ud.

Vi vil nu undersøge funktionen for at se hvordan den opfører sig.

 1. hvad er den højeste værdi som $\small f(x)$ kan antage?
 2. hvad er definitions- og værdimængden for $\small f(x)$?
 3. argumenter for, hvad grænseværdien for $\small f(x)$ er, når $\small x$ går mod $\small 0$.
 4. tegn basere på din undersøgelse, hvordan du nu forventer at funktionen ser ud.
 5. plot $\small f(x)$ og se om det passer overens med det du har fundet ud af og din forventning.

INTEGRALREGNING

Integralregning

Stamfunktion

Du skal til de følgende funktioner finde stamfunktionen ved hjælp af regneregler

$\small f(x)=x^2+5x-3$

$\small g(x)=e^x-2x^4-4$

$\small h(x)=-2\sqrt{x}-4x^2+2$

$\small i(x)=-8x^4+2$

$\small j(x)=-\frac{1}{x}-5x+4$

$\small k(x)=\sqrt{x}-x+4$

$\small l(x)=e^x-4x^2-5$

$\small m(x)=-\sqrt{x}+1$

$\small n(x)=\frac{1}{x}-5x^2+1$

$\small o(x)=10x^2-8$

$\small p(x)=e^x+5x^2-1$

$\small q(x)=-2\frac{1}{x}-2x+1$

$\small r(x)=e^x+5x^2-4$

Delvis integration

Benyt delvis integration til at løse følgende integraler.

 1. \(\int 2x\cdot sin(x) dx\)
 2. \(\int x\cdot \ln(x) dx\)
 3. \(\int 3x\cdot \ln(x) dx\)

Benyt delvis integration til at løse følgende integraler.

 1. \(\int x^2\cdot\sqrt{x} dx\)
 2. \(\int x^2\cdot\ln(x) dx\)
 3. \(\int [ln(x)]^2 dx\)

Benyt delvis integration eller integration ved substitution til at løse følgende integraler.

 1. \(\int x\cdot e^{2x} dx\)
 2. \(\int x\cdot\ln(x^2) dx\)
 3. \(\int x^2\cdot (x^3+2)^5 dx\)
 4. \(\int e^{\frac{1}{x}}\cdot x^{-2} dx\)
 5. \(\int \sqrt{x}\cdot\ln(x) dx\)
 6. \(\int x^2\cdot\ln(x^3+6) dx\)
 7. \(\int \frac{e^\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx\)
 8. \(\int x^{0,1}\cdot (x^{1,1}+2)^4,3 dx\)
 9. \(\int sin(\sqrt{x})\)

Analytisk Plangeometri

Den rette linje

Vinklen mellem linjer

Eftervis formlen $\small \tan(\theta)={\left|{\frac{m_2-m_1}{1+m_1\cdot m_2}}\right|}$ som kan benyttes til at beregne vinklen mellem to rette linjer.

Projektionen af punkt på linje

I et koordinatsystem er givet punktet $\small A(-1,2)$ og linjen $\small \ell : y=0,\!4\cdot x – 3,\!4$. Bestem projektionen $\small A_l$ af punktet $\small A$ ned på linjen $\ell$.

I et koordinatsystem danner de tre punkter $\small A(1,2)$, $\small B(4,6)$ og $\small C(3,-1)$ en trekant. Bestem fodpunktet for hver af de tre højder.

Bestem projektionen af følgende punkter ned på linjen $\small \ell : -3\cdot x – 2\cdot y +9 = 0$

$\small A(-1,5)$, $\small B(3,-4)$, $\small C(10,2)$ og $\small D(0,0)$

Vektorer

Determinanten

Hvis to vektorer er parallelle så vil determinanden være nul, dvs.

$\small \vec{a}\parallel\vec{b} \Leftrightarrow det(\vec{a},\vec{b})$

Vis algebraisk at hvis to vektorer er parallelle så vil determinanten altid være nul.

Prikprodukt

En trekant bestemmes ved punkterne A(1,2), B(3,4) og C(5,1). Bestem højden $\small h_b$ i trekanten.


 1. https://courses.lumenlearning.com/precalctwo/chapter/sum-and-difference-identities/