FYSIKOPGAVER

Dette er en samlig af egne opgaver.

Kinematik

Lineær bevægelse med konstant hastighed

Lineær bevægelse med konstant acceleration

Når tiden ikke kendes

En faldsskærmsspringer der springer med forsinket åbning af faldsskærmen kommer i frit falt og vil typisk opnå en terminalhastighed på 240 km/h. 1

Hvor langt er faldsskærmsspringeren faldet inden hun når terminalhastigheden?

Indycar køreren Kenny Bräck er den der er noteret for at have overlevet det højeste g-påvirkning på hele 214 g2. Dette blev målt under en ulykke i 188 omgang af Chevy 500 med en hastighed på 354 km/h den 12 oktober 2003 på Texas Motor Speedway.

Hvor stor var deformationen hvis vi antager at bilen gik fra 354 km/h til stilstand?

Dette udspring er fra 1987 hvor Rick Charles satte den daværende rekort med et udspring på 52,4256 meter 3

Med hvilken hastighed rammer han vandet?

Redegør for om vi her kan se bort fra luftmodstanden.

Dynamik

For en fjeder er fjederkonstanten 250 n/m som påvirkes med en kraf på 80 N. Hvor langt udstrækkes fjederen fra dens hvileposition?

En fjeder med en fjederkonstant på 1,2 kN/m hænges fra en krog. Du skal bestemme

  1. hvor meget fjederen udstrækkes fra dens hvileposition, hvis der hænges et lod på 1,8 kg i fjederen, og
  2. hvor tungt et lod skal der hænges i fjederen, hvis den skal udstrækkes 8 cm fra dens hvileposition?

En fjeder som hænger fra en krog udstrækkes 13 cm når der hænges et lod i den.

  1. Hvad bliver udstrækningen hvis et identisk lod tilføjes til fjederen?
  2. Hvis vi gerne vil have en udstrækning på 91 cm, hvor mange lodder skal der så hænges i fjederen?

Energi og arbejde

Mekanisk energi

Forklar hvorfor dette ikke kan lade sig gøre, og hvis det skulle hvad der så skulle til for at have sådanne en maskine.