Category: Vektorer

 • Vektorprojektion

  Vi ser her på hvorledes en vektor, \(\vec{a}\), kan projekteres ned på en anden vektor, \(\vec{b}\). Det vil sige, at vi finder den komposant af \(\vec{a}\) som går i \(\vec{b}\)’s retning. Link til bogen: https://matbhtx.systime.dk/?id=1627 Grøn Gul Rød matBhtx 8.8 PM-459 matBhtx 5.8 PM-460

 • Prikprodukt

  Vi har set på definitionen af et vektorprodukt $\vec{a}{\Large\bullet}\vec{b}=|\vec{a}|\cdot |\vec{b}|\cdot\cos (v)$ Denne defintion giver, at vektoren a prikket med vektoren b er lig med produktet af længden af de to vektorer gange cosinus til vinklen mellem de to vektorer a og b. Det ses her at prikproduktet mellem to vektorer giver et tal, en skalar, og…

 • Determinanten mellem to vektorer

  Lidt opgaver omkring determinanten.

 • Parameterfremstilling for den rette linje i 2d

  Både i grundforløbet og i den analytiske plangeometri har vi set på den rette linje. vi har snakket om, at den kan have forskellige former. den lassiske som vi kender fra grundforløbet y = ax + b og i den analytiske plangeometri så vi den rette linje på normalform Ax + By + C =…

 • Vektortyper

  Vi definerer her forskellige typer af vektorer.

 • Addition og subtraktion af vektorer

  Vi vil her se på hvordan vi ligger vektorer sammen og trækker dem fra hinanden. Vi tager udgangspunkt i en geometrisk betragtning og benytter dette til at se hvorledes vi gør når vi kender vektorernes koordinater.

 • Forlængelse og forkortelse af en vektor

  Vi skal her se lidt på hvordan en vektor forlænges eller forkortes. Vi kan forlænge eller forkorte en vektor ved at vi gange hver koordinat med det samme tal.

 • Vektorkomposanter

  Vi har nu set på hvad en vektor er, hvordan vi beskriver den med koordinater, beregner dens længde, addere og subtrahere vektorer. Vi skal nu se på hvordan en vektor kan opløses i to andre vektorer kaldet vektorkomposanter. I fysikken opløser vi gerne en vektor i en vandret del og en lodret del fordi det…