Category: Forsøg

 • Kobling af resistorer

  Photo by Harrison Broadbent on Unsplash Med dette eksperiment vilvi indøve beregning af erstatningsresistansen ved forskellige resistorkoblinger. Apparatur Fremgangsmåde Med brug af farvekoderne skal du først bestemme den teoretiske resistans (R) for komponenten. Du skal herefter selv indstille ohmmeteret så det kan måle modstanden. Dernæst måler vi resistorerne A, B, C og D enkeltvis, og […]

 • Sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald

  Photo by Jarvik Joshi on Unsplash Formål Vi skal undersøge sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald. Materialer Fremgangsmåde Lav et kredsløb på breadboardet med en modstand, se billede herunder. Tilslut et multimeter i serie med modstanden og tilslut det andet i parallelforbindelse med modstanden, se billederne herunder. Varier nu strømstyrken (A) og spændingen (V) og noter […]

 • FORSØG B6 – spektrallinjer

  Formål At bestemme bølgelængderne for nogle af de synlige linjer i spektret fra et spektralrør og sammenligne dem med de teoretiske. Forsøg Vi ønsker at finde bølgelængderne for det lys, som et spektralrør udsender. Vi får brug det et gitter med en kendt gitterkonstant. Et gitter på 600 linjer pr. mm vil være passende. Når […]

 • Forsøg B4 – brydningsvinkler, brydningsindeks og totalrefleksion

  Vi skal i dette forsøg se på brydningsvinkler, brydningsindeks og totalrefleksion. Formål At undersøge, hvordan lyset brydes, når det passerer fra et medium til et andet, for eksempel fra glas til luft. Desuden vil vi studere begrebet totalrefleksion. Forsøg 1 Formålet med dette delforsøg er at udmåle en lystråles vej gennem en tyk glasklods. Vi […]

 • Fysikforsøg 03: det skrå kast

  I dette forsøg skal vi se på det skrå kast. Formål At undersøge det skrå kast gennem en række forsøg, hvor kurvebanen, kastelængden og kastevinklen undersøges. Materialer Fremgangsmåde setup Kanonen spændes fast til bordet med skruetvinger således at det ikke vælter under udførslen af forsøget. Der er tre trin på konanen. Lav, mellem og høj. […]

 • FORSØG A2: centripetalkraften

  Photo by Scott Webb on Unsplash Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge effekten af varierende masse af et objekt, radius af cirkelbanen, og centripetalkraften på objektet der roterer i cirkelbanen. Teori Når et legeme med massen m hænges i en snor af længden r, bliver roteret i en vandret cirkel, vil centripetalkraften på […]

 • FORSØG A1: det koniske pendul

  Photo by Mike Von on Unsplash Formål Vi skal undersøge svingningstiden for et konisk pendul, der foretager en jævn cirkelbevægelse, for at se om den eksperimentielle svingningstid passer med den teoretiske. Teori For et konisk pendul er der følgende sammenhæng mellem svingningstiden, $T$, og længden af snoren pendulet hænger i, $L$, og den vinkel som snoren danner med […]

 • FORSØG tryk i en væskesøjle

  Formål Formålet med øvelsen er at finde væskens densitet ved hjælp af trykket i væsken. Teori I øvelsen skal vi bruge følgende formel $\small p = \rho\cdot g\cdot h + p_0$ hvor $\small\rho$ er væskens densitet, $g$ er tyngdeaccelerationen, $h$ er højden af væskesøjlen og $p_0$ er det atmosfæriske tryk. Materialer Fremgangsmåde DATA Databehandling

 • Bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for et lod

  Vi vil her bestemme den specifikke varmekapacitet af et lod. Til at gøre dette vil vi varme loddet op til en kendt værdi, herefter sænke det ned i vand med en kendt temperatur for herefter at måle hvilken temperatur vandet får når loddet afgiver varme til vandet. Det vil derefter være muligt at bestemme hvor […]

 • Energibevarelse i tyngdefelt

  Vi skal i dette forsøg undersøge om den mekaniske energi er bevaret. Vi skal derfor måle både den potentielle og den kinetiske energi. Vi udfører forsøget ved at ophænge et lod i en tråd og svinge det som et pendul. Vi kan derved i yderpositionerne bestemme loddets potentielle energi og i den nederste position bestemme […]