Category: Uncategorized

 • Det af dato

  Udgivet den Redigeret den Udgivet den Redigeret den test 2 Redigeret Udgivet

 • Terminsprøve i matematik på A-niveau 2024 – intro

  Terminsprøve i matematik på A-niveau 2024 Prøvens varighed er 5 timer. Delprøve 1 Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet. Delprøve 2 Opgavebesvarelsen skal afleveres på studieplus som pdf. Alt materiale, der afleveres til bedømmelse, skal påføres navn. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om tankegangen klart fremgår, herunder om der i besvarelsen af den enkelte…

 • Beskyttet: Terminsprøve i matematik på A-niveau 2024 – delprøve 1

  Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

 • Integralregning – bestemte integraler

 • Fjederkrafter

  Opgave 1 En fjeder med en fjederkonstant (k) på 500 N/m udstrækkes (x) 0,3 meter. Hvor stor er fjederkraften? Opgave 2 En fjeder med fjederkonstanten 200 N/m påvirkes af en kraft på 70 N. Hvor meget strækkes fjederen? Opgave 3 En fjeder med en fjederkonstant på 800 N/m udstrækkes 20 cm, da et lod hænges…

 • One log to Rule Them All

  Vi har nu været igennem en masse forskellige logaritmefunktioner og vi vil her se på sammenhængen mellem de forskellige logaritmer. Der findes en logaritme til hvert grundtal i en eksponentialfunktion, hvilket vil sige der er mange. Vi har nu med tilstedeværelsen af computeren of CAS-værktøjer ikke noget problem i at skulle bruge logaritmer med forskellige…

 • Brobygning – Gravitation

  Opgave 1 Solen og Månen påvirker hinanden med en gravitationskraft. Beregn gravitationskraften, når du ved, at Jordens (og dermed også Månens) middelafstand til Solen er 149,6 mio. km. Solens masse Månens masse

 • Eksponentielle udviklinger (hhx)

  Vi arbejder videre med den eksponentielle udvikling som vi startede på sidst og definerede hvad var.Vi ligger ud med et eksempel: https://matematikchhx.systime.dk/?id=161#c841 Herefter ser vi på opgave 3.1.2: https://matematikchhx.systime.dk/?id=161#c845 Inden opgaver ser vi på endnu et eksempel: https://matematikchhx.systime.dk/?id=161#c848 Opgaver Grøn Gul Rød matChhx 3.1.8 matChhx 3.1.5 matChhx 3.1.6 matChhx 3.1.4 matChhx 3.1.1 matChhx 3.1.3 matChhx…

 • Længden af en vektor

  Opgaver Grøn Gul Rød matstxab1 732 matstxab1 707 matstxab1 709 PM 432 matstxab1 733 PM 441 matbhtm 5.3

 • Mat B eksamensopgave 2 – 2015

  På nedenstående billede ses kurveføringen for et jernbanestykke. Man planlægger at lægge skinner igennem et landskab, som det ses på figur 1. Et billede af landskabet er lagt ind i er koordinatsystem, og skinneføringen skal ligge inden for det lyse område i det viste interval [0; 2]. Målene er angivet i kilometer. Bestem forskriften for…