Grænseværdibegrebet


Grænseværdibegrebet er vigtigt for differential- og integralregningen. Vi kigger her nærmere på begrebet.

Definition
En funktion f siges at have en grænseværdi L for x gående mod x_0, hvis f(x) nærmer sig L, når x nærmer sig x_0.

Med matematiksymboler ser de sådan ud

\lim_{x \to x_0} f(x) =L

eller

\lim_{h \to 0} f(x_0+h)=L