Monotoniforhold og differentialregning


UDEN CAS

Vi ser her lidt på hvordan man finder monotoniforholdende for en funktion ved hjælp af differentialregning.