Areal mellem kurver


Vi skal her se på, hvordan man beregner arealet som afgrænses af to funktioner. Her benyttes, at

\int_{a}^{b} f(x)-g(x)\,dx

hvor f(x) i formlen repræsenterer den øverste funktion og g(x) den nederste, og derved ikke nødvendigvis er navnet på funktionen i opgaverne.

Herunder er der en video som gennemgår beviset for arealet mellem to kurver

Grøn Gul Rød

Opgave 10.25

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14221

Opgave 10.26

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14222

Opgave 10.37

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14463

Opgave 10.29

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14480

Opgave 10.30

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14483

Opgave 10.31

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14459

Opgave 10.35

https://matbhtx.systime.dk/?id=c14245

,