FORSØG – bestemmelse af rilleafstanden på en CD

Bestemmelse af rilleafstanden på en CD

Photo by Vinicius “amnx” Amano on Unsplash

Vi kan nu benytte vores viden om diffraktion til at bestemme rilleaftanden på en CD. En laserstråle sendes ind mod en CD som derved reflekteres i et interferensmønster.

Vi kan derved benytte gitterformlen

sin(\theta_n)=\frac{n\cdot\lambda}{d}

til at bestemme rilleafstanden d. Vi kender til bølgelængden fra laseren som vi bestemte sidst. udfyld nedenstående skema, hvor x_n er afstanden fra centerpletten til n’te ordenspletten. De to værdier for x_n skal i teorien være ens så sørg for at få målt på begge sider af centerpletten når I laver opstillingen. Herefter så tages gennemsnittet af de to målinger for yderligere at minimere fejl.

Mål både for 1.-orden og 2.-orden.

Afstand a(m) Orden n x_n (m) \theta_n (grader) d (m)
1
1
2
2

Hvis man gerne vil finde en tabelværdi for rilleafstanden på en CD kan man prøve her. Man skal dog være opmærksom på at rilleafstanden kan varierer fra fabrikant til fabrikant.