FORSØG tryk i en væskesøjle

Formål

Formålet med øvelsen er at finde væskens densitet ved hjælp af trykket i væsken.

Teori

I øvelsen skal vi bruge følgende formel

$\small p = \rho\cdot g\cdot h + p_0$

hvor $\small\rho$ er væskens densitet, $g$ er tyngdeaccelerationen, $h$ er højden af væskesøjlen og $p_0$ er det atmosfæriske tryk.

Materialer
 • Målebånd (eller lineal)
 • Højt måleglas
 • Computer med Capstone
 • Pasco trykmåler
Fremgangsmåde
 1. Fyld måleglasset op med vand
 2. Tilslut trykmåleren til computeren og åben Capstone
 3. Mål atmosfæretrykket. Notér dette ned.
 4. Lav 7 målinger af trykket i væskesøjlen ved forskellige dybder. Notér dette i et skema
DATA
Databehandling
 1. Lav en graf over tryk, $p$, som funktion af dybden, $h$
 2. Indsæt en lineær tendenslinje og brug forskriften for denne til at bestemme densiteten af vandet. Kig på formlen i teoriafsnittet og tænk over, hvad hældningen af en ($h$,$p$)-graf burde være og forklar hvordan du bruger denne viden til at finde densiteten af vand
 3. Sammenlign densiteten med tabelværdi og beregn den relative afvigelse
  $\small relativ\, afvigelse\, i\, \% = \big(\frac{målt værdi – tabelværdi}{tabelværdi}\big)\cdot 100\%$
 4. Kommenter på eventuelle fejlkilder