F02 – tryk i en væskesøjle

FORSØG

tryk i en væskesøjle

Photo by Chase Baker on Unsplash

Formål

Formålet med øvelsen er at finde væskens densitet ved hjælp af trykket i væsken.

Teori

I øvelsen skal vi bruge følgende formel

$\small p = \rho\cdot g\cdot h + p_0$

hvor $\small\rho$ er væskens densitet, $g$ er tyngdeaccelerationen, $h$ er højden af væskesøjlen og $p_0$ er det atmosfæriske tryk.

Materialer
  • Målebånd (eller lineal)
  • Højt måleglas
  • Computer med Capstone
  • Pasco trykmåler
Fremgangsmåde
  1. Fyld måleglasset op med vand
  2. Tilslut trykmåleren til computeren og åben Capstone
  3. Mål atmosfæretrykket. Notér dette ned.
  4. Lav 7 målinger af trykket i væskesøjlen ved forskellige dybder. Notér dette i et skema
DATA
Databehandling