FORSØG A1: det koniske pendul

FORSØG A1

det koniske pendul

Photo by Mike Von on Unsplash

Formål

Vi skal undersøge svingningstiden for et konisk pendul, der foretager en jævn cirkelbevægelse, for at se om den eksperimentielle svingningstid passer med den teoretiske.

Teori

For et konisk pendul er der følgende sammenhæng mellem svingningstiden, $T$, og længden af snoren pendulet hænger i, $L$, og den vinkel som snoren danner med lodret, $\alpha$.

$T=2\pi\cdot\sqrt{\frac{L\cdot\cos (\alpha )}{g}}$

Fremgangsmåde

I skal opstille et konisk pendul, hvor I kender længden af snoren som pendulet hænger i og kan måle radius for den cirkelbane som pendulet svinges i.

I skal måle for fem forskellige vinkler (det kunne være 5°, 10°, 15°, 20° og 25°).

HINT: når I måler omløbstiden så mål tiden for 10 omløb og divider denne til med 10 således at I får omløbstiden for én omgang.

Hvordan I får pendulet til at svinge og får målt radius på cirkelbanen skal I selv finde en fremgangsmåde til.

Databehandling

Stemmer svingningstiden overens med den teoretiske svingningstid, som man får ved at benytte formlen herover?

Udregn i hvert tilfælde den procentvise afvigelse af den eksperimentelle svingningstid i forhold til den teoretiske.