FORSØG A2: centripetalkraften

FORSØG A2

centripetalkraften

Photo by Scott Webb on Unsplash

Formål

Formålet med denne øvelse er at undersøge effekten af varierende masse af et objekt, radius af cirkelbanen, og centripetalkraften på objektet der roterer i cirkelbanen.

Teori

Når et legeme med massen m hænges i en snor af længden r, bliver roteret i en vandret cirkel, vil centripetalkraften på legemet være

$F=\frac{mv^2}{r}=mr\omega^2$

hvor v er den tangielle hastighed og $\omega$ er vinkelhastigheden ($v=r\omega$). Til at måle hastigheden, måles perioden (T) altså den tid det tager for 1 rotation, hvorved

$v=\frac{2\pi r}{T}$

og centripetalkraften bliver derved

$F=\frac{4\pi^2mr}{T^2}$

Materialeliste

  • Centripetal Force Accessory (ME-8952) – PASCO
  • Stopur
  • Ternet papir
  • Snor
  • Rotationsplatform (ME-8951)
  • Vægtklods
  • Vægte og kroge

Fremgangsmåde

Til at starte med skal A basen og rotationsplatformen nivelleres

Her efter er der to dele til forsøget. En del hvor radiusen varieres og en del hvor