F11 – sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald

FORSØG

sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald

Photo by Jarvik Joshi on Unsplash

Formål

Vi skal undersøge sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald.

Materialer

  • strømforsygning
  • 2 multimetre
  • ledninger
  • krokkodillenæb
  • breadboard
  • jumper wires
  • komponenter (pære/modstand/diode)

Fremgangsmåde

Lav et kredsløb på breadboardet med en modstand, se billede herunder.

Kredsløb med en pærer

Tilslut et multimeter i serie med modstanden og tilslut det andet i parallelforbindelse med modstanden, se billederne herunder.

Varier nu strømstyrken (A) og spændingen (V) og noter i et skema værdierne for begge. OBS find ud af hvad maksimum er ved at aflæse på pæren.

Databehandling

Lav et afbildning af datapunkterne, hvor strømstyrken (I) er ud af første aksen (x-aksen) og spændingensfaldet (U) er ud af anden aksen (y-aksen).

Hvad kan I sige omkring datapunkterne? Kan I sige noget om sammenhængen mellem strømstyrken og spændingsfaldet?

Lav en lineær regression over datapunkterne. Hvad kan I sige om modstanden?

Mål modstanden på pæren med et multimeter (spørg hvordan I måler dette). Passer den værdi med det som I har udregnet? (beregn den relative afvigelse).

Hvad kan forklaringen være på at det ikke passer helt?

Spørgsmål

Hvis strømstyrken i et kredsløb er 10 A og spændingsfaldet er 230 V, hvor stor er modstanden så?

Hvis modstanden i et kredsløb er 8 \(\small\Omega\) og spændingsfaldet er 220 V, hvor stor er strømstyrken så?

Hvor stor er spændingsfaldet når modstanden er 2 \(\small\Omega\) og strømstyrken er 1,5 A?

Et bilbatteri kan levere 12 V og modstanden er på 8 \(\small\Omega\), hvor stor er strømstyrken?