F12 – Kobling af resistorer

FORSØG

kobling og resistorer

Photo by Harrison Broadbent on Unsplash

Med dette eksperiment vil vi indøve beregning af erstatningsresistansen ved forskellige resistorkoblinger.

Apparatur
  • fire resistorer
  • et ohmmeter
  • jumper wires
  • breadboard
Fremgangsmåde

Med brug af farvekoderne skal du først bestemme den teoretiske resistans (R) for komponenten.

Du skal herefter selv indstille ohmmeteret så det kan måle modstanden. Dernæst måler vi resistorerne A, B, C og D enkeltvis, og disse værdier er fra nu af udnævnt til “tabelværdier”. Endelig beregner vi den ønskede kobling ud fra tabelværdierne, hvorefter vi måler den.

ABCD
R (aflæst ud fra farvekoden)
Usikkerhed
R (målt)

Usikkerheden for en modstand angives i 3. eller 4. ring. Ligger den målte værdi af modstanden indenfor intervallet?

Husk at mærke modstandene så du kan holde styr på dem når de skal bruges i et kredsløb.

Vi skal afprøve følgende resistorkoblinger

For hver opstilling beregnes og måles erstatningsresistansen.

Vi har to formler for erstatningsresistancen an på om de er forbundet i serie- eller i parallelforbindelse.

For en seriekobling gælder

\(R_{ers}=R_1+R_2+R_3+R_4\)

For en parallelkobling gælder

\(\frac{1}{R_{ers}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\)

Beregn de målte værdiers afvigelse fra den værdi, vi beregner ud fra koblingsformlerne, og angiv afvigelsen i procent. Husk enheder i beregningerne!

12345
Rberegnet
Rmålt
% afvigelse

Sammenlign afvigelsen med den usikkerhed der kan beregnes. Ligger den målte værdi inden for usikkerheden?

Der er mulighed for at hente et google sheet dokument til indtastning af data her.

Credit where credits due

Denne forsøgsprotokol er udarbejdet af Michael Stenner – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Hobro.