Forsøg – Boyle Mariottes lov

FORSØG

Boyle Mariottes lov

Formål

Formålet med øvelsen er, at finde sammenhængen mellem tryk og rumfang.

Materiale
 • Sprøjte
 • Slange
 • Computer med Capstone
 • Pasco trykmåler
Fremgangsmåde
 1. Tilslut trykmåleren til computeren og åben Capstone
 2. Indstil sprøjtens rumfang til det størst mulige målelige rumfang.
 3. Forbind en slange til sprøjten og trykmåleren
 4. Tryk stemplet ind 2 mL. Notér tryk og rumfang
 5. Træk stemplet ud igen og kontrollér, at trykket er det samme som før.
 6. Lav 7 målinger af tryk og tilhørende rumfang. Notér tryk og rumfang i en tabel.
 7. Til slut måles længden og den indvendige diameter af slangen.
Data

Indtast data i et skema som vist herunder

Databehandling
 1. Lav en graf over tryk, $p$, som funktion af rumfang, $V$. Beskriv hvordan datapunkterne ligger.
 2. Lav en graf over tryk, $p$, som funktion af rumfang, $\frac{1}{V}$. Beskriv hvordan datapunkterne ligger.