Forsøg – Gay-Lussacs lov

FORSØG

Gay-Lussacs lov

Photo by Chase Baker on Unsplash

Formål

Formålet med øvelsen er, at finde sammenhængen mellem tryk og temperatur.

Materiale
 • Stort bagerglas
 • Vand
 • Varmeplade
 • Gay-Lussacs apparatur
 • Slange
 • Computer med Capstone
 • Pasco trykmåler
Fremgangsmåde
 1. Tilslut trykmåleren til computeren og åben Capstone
 2. Forbind Gay-Lussacs apparatet til trykmåleren (husk at tilkoble både til tryksensoren og temperaturmåleren
 3. Nedsænk Gay-Lussacs apparatet i vand og varm langsomt vandet op.
 4. Noter undervejs trykket og temperaturen. Lav en måleserie på datapunkter
Data
Databehandling
 1. Lav en graf over tryk, , som funktion af rumfang, . Beskriv hvordan datapunkterne ligger
 2. Vi snakker op klassen hvad vi så gør.