Refraktometer

Foto af Jacek HalickiWikipedia

Blandingsforholdet for kølervæsken på en bil kan bestemmes ved et refraktometer. Et givent blandingsforhold giver en bestemt brydningsindeks. Brydningsindekset for kølervæske ligger ofte mellem 1,11 og 1,30.

Til at bestemme brydningsindekset, og derved blandingsforholdet, benyttes en laser. Til at bestemme laserens bølgelængde sendes den igennem et optisk gitter som er placeret 1,35 m fra en skærm, hvorved der på skærmen opstår et interferensmønster når laseren lyser igennem det optiske gitter. Det optiske gitter har 600 spalter pr mm.

  1. Bestem gitterkonstanten.

Der måles en afstand fra centerpletten og ud til anden ordens pletten på 1,107 m.

  1. Bestem bølgelængden for laseren.

Laserlyset sendes ind i refraktometeret, hvis prisme har et brydningsindeks på 1,47. Ved overgangen mellem prisme og væsken opstår der refleksion ved en indfaldsvinkel på .

  1. Tegn en skitse af situationen

Den kritiske vinkel er 56,7\(^\circ\).

  1. Bestem brydningsindekset af væsken.