Stokastisk Variabel

Vi ser lidt på begrebet stokastisk variabel, histogrammer og fordelinger for at komme frem til begrebet tæthedsfunktion som vi skal kigge nærmere på i forbindelse med normalfordelingen.