To Ligninger med To Ubekendte


Der er flere måder at løse et ligningssystem som består af to ligninger med to ubekendte. Vi vil her se på to af dem

  • substitutionsmetoden
  • lige store koefficienters metode

Hvilken metode man bruger er underordnet når man skal løse en ligning. Der kan dog være situationer, hvor den ene er lettere at benytte end den anden. Men de vil begge give det samme resultat.

Lad os se på de to metoder og vi starter med substitutionsmetoden også kaldet erstatningsmetoden.

Denne metode er den klassiske som I nok har set før. Nu ser vi på en anden metode, hvor vi gør koefficienterne for den ene variabel lige store.

,