Copy Link Button

Ortogonale Linjer

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Vi vil her se på hvordan vi kan tjekke om to linjer er vinkelrette på hinanden, det vi i matematikken kalder for ortogonale linjer.

,