Category: Matematik

 • Areal under kurven

  Vi er nu blevet relativ gode til at finde arealet under kurven og vil nu bruge vores viden til at finde arealet under en kurve, det vil sige, bestemme det bestemte integrale.

 • Stamfunktion gennem et punkt

  Vi skal her se på hvorledes vi finder stamfunktionen gennem et punkt. Grøn Gul Rød Opgave 10.12 Opgave 2016 Opgave 2017 Opgave 2015 Opgave 2018 Opgave 2019 Øvelse 211 Øvelse 216 Opgave 2020 Øvelse 212 Øvelse 217 Opgave 2021 Øvelse 213 Øvelse 218 Øvelse 220 Øvelse 214 Øvelse 219 Øvelse 215

 • En intro til integralregningen

  Vi skal igen se på integraregningen som vi kort stiftede kendskab med i 1g. Vi starter med at se på hvad integralregningen nu gik ud på, kortlægge nogle regneregler og se lidt dybere på notationen.

 • Andre generelle regneregler

  Vi vil her udvide vores bibliotek af generelle regneregler til at omfatte yderligere tre, nemlig for produktet af funktioner (produktreglen), for kvortient af funktioner (kvotientreglen) og for sammensatte funktioner (kædereglen).

 • Repetition af differentialregning

  Vi repetere hvad differentialregning er og regner disse opgaver for at få genkaldt hvad det går ud på.

 • Fordoblingstid

  I would point out is that most of the change over the past 5,000 years has been arithmetic, and it now logarithmic. Digitization, the whole Moore’s law thing where it doubles every 18 months – that is a speed that is faster than most people are used to. Ken Moelis Vi har nu set på […]

 • One log to Rule Them All

  Vi har nu været igennem en masse forskellige logaritmefunktioner og vi vil her se på sammenhængen mellem de forskellige logaritmer. Der findes en logaritme til hvert grundtal i en eksponentialfunktion, hvilket vil sige der er mange. Vi har nu med tilstedeværelsen af computeren of CAS-værktøjer ikke noget problem i at skulle bruge logaritmer med forskellige […]

 • Logaritmeregneregler

  Grøn Gul Rød matBhtx 8.40 matAB1stx 3.10 matBhtx 8.44 matBhtx 8.41 matABstx 3.11 matAB1stx 3.13 matAB1stx 3.08 matABstx 3.12 matAB1stx 3.14 matAB1stx 3.09 matAB1stx 3.17 LRR001 LRR002 LRR003

 • Opgaver til logaritme

  En lille samling af ekstraopgaver til emnet logritmefiunktioner Logaritmefunktioner – en introduktion Logaritmeregneregler

 • Logaritmefunktioner – en introduktion

  Vi skal her se på logaritmefunktioner og kommer i den forbindelse også ind på omvendte funktioner. Grøn Gul Rød matBhtx 8.37 matBhtx 8.38 matBhtx 8.45 matBhtx 8.39 matBhtx 8.43 LEI001 matBhtx 8.42 matBhtx 8.53 matBhtx 8.49