Copy Link Button

Linjens Forskellige Former

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Den rette linje kender vi og vi har i grundforløbet set på den på formen

$y=ax+b$

Men der er andre måder, hvor vi matematisk kan beskrive den rette linje. Vi ser her på to andre former, nemlig

  • normalform
  • parameterfremstilling

Vi starter med at se på linjens ligning på normalform.

En anden måde vi kan beskrive en linje på er med vektorer. Denne måde at beskrive en ret linje på kaldes for en parameterfremstilling af en linje.

Herunder er der en interaktiv øvelse som viser det med dynamiske og statiske vektorer. Her kan du lege lidt med parameterfremstillingen og se hvordan vektorerne ser ud når du ændre på parameteren t.


Interaktiv øvelse


Lad os se på et eksempel, hvor vi skal opskrive parameterfremstillingen for en linje og tjekke om et punkt ligger på en linje.

Til sidst kan vi lige se på sammenhængen mellem de forskellige former. Specielt hvordan vi finder en retningsvektor ud fra de to andre former.

,