Ortogonale Linjer


Vi vil her se på hvordan vi kan tjekke om to linjer er vinkelrette på hinanden, det vi i matematikken kalder for ortogonale linjer.

Grøn Gul Rød

Øvelse 9.9.3

Øvelse 9.9.4

Opgave 4.5

Interaktiv øvelse

Opgave 5.39

Opgave 4.6

Opgave 5.38

Opgave 5.40

Opgave 5.43

Opgave 5.41

Opgave 5.42

Opgave 5.44

,