Afstand fra punkt til linje


Grøn Gul Rød

Opgave 5.52

Opgave 4.7

Opgave 5.54

Opgave 5.53

Opgave 5.58

Opgave 5.55

Øvelse 2.1.9

Opgave 5.59

Opgave 5.56

Øvelse 2.1.10

Opgave 5.59

Øvelse 2.1.11

,