Copy Link Button

Vektorprojektion

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Vi ser her på hvorledes en vektor, \(\vec{a}\), kan projekteres ned på en anden vektor, \(\vec{b}\). Det vil sige, at vi finder den komposant af \(\vec{a}\) som går i \(\vec{b}\)’s retning.

Link til bogen: https://matbhtx.systime.dk/?id=1627

Grøn Gul Rød

matBhtx 8.8

PM-459

matBhtx 5.8

PM-460

,