Fjederkrafter


Opgave 1

En fjeder med en fjederkonstant (k) på 500 N/m udstrækkes (x) 0,3 meter. Hvor stor er fjederkraften?

Opgave 2

En fjeder med fjederkonstanten 200 N/m påvirkes af en kraft på 70 N. Hvor meget strækkes fjederen?

Opgave 3

En fjeder med en fjederkonstant på 800 N/m udstrækkes 20 cm, da et lod hænges i den.

  1. Hvor stor en kraft belastes fjederen med?
  2. Hvor tungt er det lod som hænges i fjederen?

Opgave 4

En fjeder med en fjederkonstant på 1,0 kN/m hænges lodret.

  1. Hvor meget strækkes fjederen, hvis den belastes med en masse på 2,0 kg?
  2. Hvor stor masse skal fjederen belastes med, for at strække den 10 cm?

Opgave 5

En fjeder belastes med et lod, hvorved fjederen strækkes med 10 cm.

  1. Hvad er udstrækningen af fjederen, hvis der hænges endnu et identisk lod på?
  2. Hvor mange lodder skal fjederen belastes med, for at den samlede strækning bliver 50 cm?
,