Category: Fysik

 • Raketligningen

  Vi skal her se lidt på raketligningen og hvorledes vi kan beregne på sluthastighed, fremdrist eller brændstofsdimensionering i forbindelse med rumfart. Vi vil starte med at se på hvorledes vi ved hjælp af impuls kan betragte rumfartøjet. Impuls er et spørgsmål om hvor nemt det er at ændre et objekts bevægelse. Hvis det har høj […]

 • Forsøg – op- og afladning af kapacitorer

  Photo by Harrison Broadbent on Unsplash

 • EMNEOPGAVER

  ELEKTRISKE KREDSLØB EMNEOPGAVE 01: elektriske kredsløb i en bil (eux) MEKANIK EMNEOPGAVE 02: mekanikken i fast and furious 7 BØLGER ATOMFYSIK KINEMATIK DYNAMIK TERMODYNAMIK VARMEENERGI

 • Emneopgave – elektriske kredsløb

  Photo by Cook aynne on Unsplash En bil har en generator som genererer en vekselstrøm og ensrettes til en jævnstrøm gennem en ensretter (kaldet en Graetzkobling). Generatoren skal leverer 12 V i jævnspænding. Under kørslen vil føreren gerne oplade sin iPhone. Denne oplades gennem et stik som sidder i cigarettetænderen i bilen. Stikket indeholder en transformator der omdanner […]

 • Emneopgave – elektriske kredsløb

  Photo by Joppe Spaa on Unsplash En bil har en generator som genererer en vekselstrøm og ensrettes til en jævnstrøm gennem en ensretter (kaldet en Graetzkobling). Generatoren skal leverer 12 V i jævnspænding. Under kørslen vil føreren gerne oplade sin iPhone. Denne oplades gennem et stik som sidder i cigarettetænderen i bilen. Stikket indeholder en transformator der omdanner […]

 • F10 – elpærer i serie- og parallelforbindelse

  Photo by Thalia Ruiz on Unsplash Vi skal her undersøge spændingenfaldet og strømstyrken i simple kredsløb med glødepærer. Der skal både måles på én pærer ad gangen og på to pærer både i serie- og parallelforbindelse. I alle tilfælde bestemmes spændingsfaldet over og strømstyrken igennem pærerne. Apparatur Fremgangsmåde Før I går igang skal vi sikre os at strømbegrænseren […]

 • F12 – Kobling af resistorer

  Photo by Harrison Broadbent on Unsplash Med dette eksperiment vilvi indøve beregning af erstatningsresistansen ved forskellige resistorkoblinger. Apparatur Fremgangsmåde Med brug af farvekoderne skal du først bestemme den teoretiske resistans (R) for komponenten. Du skal herefter selv indstille ohmmeteret så det kan måle modstanden. Dernæst måler vi resistorerne A, B, C og D enkeltvis, og […]

 • F11 – sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald

  Photo by Jarvik Joshi on Unsplash Formål Vi skal undersøge sammenhængen mellem strømstyrke og spændingsfald. Materialer Fremgangsmåde Lav et kredsløb på breadboardet med en modstand, se billede herunder. Tilslut et multimeter i serie med modstanden og tilslut det andet i parallelforbindelse med modstanden, se billederne herunder. Varier nu strømstyrken (A) og spændingen (V) og noter […]

 • F13 – spektrallinjer

  Formål At bestemme bølgelængderne for nogle af de synlige linjer i spektret fra et spektralrør og sammenligne dem med de teoretiske. Forsøg Vi ønsker at finde bølgelængderne for det lys, som et spektralrør udsender. Vi får brug det et gitter med en kendt gitterkonstant. Et gitter på 600 linjer pr. mm vil være passende. Når […]

 • F17 – brydningsvinkler, brydningsindeks og totalrefleksion

  Vi skal i dette forsøg se på brydningsvinkler, brydningsindeks og totalrefleksion. Formål At undersøge, hvordan lyset brydes, når det passerer fra et medium til et andet, for eksempel fra glas til luft. Desuden vil vi studere begrebet totalrefleksion. Forsøg 1 Formålet med dette delforsøg er at udmåle en lystråles vej gennem en tyk glasklods. Vi […]