Tangentligningen


Videoen her ser på hvordan vi finder forskriften for tangenten i et givent punkt.

Tavlenoter kan hentes her

,