Copy Link Button

Stokastisk Variabel

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Vi ser lidt på begrebet stokastisk variabel, histogrammer og fordelinger for at komme frem til begrebet tæthedsfunktion som vi skal kigge nærmere på i forbindelse med normalfordelingen.

,