Monotoniforhold og differentialregning


Vi ser her på hvordan vi kan bestemme monotoniforholdene ved hjælp af differentialregning

,