Vektortyper


Parallelle vektorer

Hvis to vektorer er parallelle vil de pleje i samme retning, men de kan godt have forskellig længde. Der vil gælde, at

$\small \vec{a}=k\cdot\vec{b}$

Grøn Gul Rød

VTPV001

VTPV003

VTPV002

Enhedsvektorer

En enhedsvektor er en vektor som har længden 1. Vi kan lave alle vektorer om til enhedsvektorer.

Når en vektorer skal laves om til en enhedsvektor vil der gælde, at

$\small\vec{e_a}=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\frac{1}{|\vec{a}|}\cdot\vec{a}$

Grøn Gul Rød

VTEV002

VTEV001

VTEV004

VTEV003

matBhtx 5.10

VTEV005

Basisvektorer

Basisvektorer er typer af enhedsvektorer. Vi arbejder med tre forskellige, en som pejer i hver af koordinatakserne. Basisvektoren som går langs første-aksen benævnes \vec{i} og den som går langs anden-aksen benævnes \vec{j}. Basisvektorerne har følgende koordinater

$\small\vec{i}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ og $\small\vec{j}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

Basisvektorerne har begge en længde på en og er derved en enhedsvektor og er vinkelrette på hinanden.

Grøn Gul Rød

VTBV002

VTBV001

Tværvektorer

Hvis vi drejer en vektor 90 grader mod uret, således at den står vinkelret på den oprindelige vektor, får vi en tværvektor (fordi den står på tværs i forhold til den oprindelige vektor), som benævnes $\small\hat{\vec{a}}$. Følgende vil gælde for de to vektorer

hvis $\small\vec{a}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ så er $\small\widehat{\vec{a}}=\begin{pmatrix}-y\\x\end{pmatrix}$

Grøn Gul Rød

VTTV001

VTTV002

VTTV005

VTTV003

VTTV004

VTTV006

Normalvektor

En anden vektor som er vinkelret på en anden er normalvektoren. For rette linjer kan vi opstille en vektor, der står vinkelret på linjen.

Da normalvektoren ikke udgår fra en bestemt vektor, eller sted på linjen, kan den altså være vilkårlig lang og derved har vi at

$\small\vec{n}=k\cdot\widehat{\vec{r}}=k\cdot\begin{pmatrix}-a\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k\cdot a\\k\end{pmatrix}$

hvor $\small\vec{n}$ er normalvektoren, $\small k$ er en vilkårlig konstant og $\small\vec{r}$ er retningsvektoren for linjen.

Grøn Gul Rød

matAB2stx 5.02

VTNV001

matAB2stx 5.06

matAB2stx 5.04

matAB2stx 5.05

,