Copy Link Button

Vektorkomposanter

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Vi har nu set på hvad en vektor er, hvordan vi beskriver den med koordinater, beregner dens længde, addere og subtrahere vektorer. Vi skal nu se på hvordan en vektor kan opløses i to andre vektorer kaldet vektorkomposanter. I fysikken opløser vi gerne en vektor i en vandret del og en lodret del fordi det gør vore problemstilling meget nemmere. Men det behøver ikke at være i vandret og lodret retning at vores komposanter skal være som det ses herunder. Vi kan opløse en vektor i to vilkårlige vektorer.

Kig på denne side omkring løsningen af “to ligninger med to ubekendte”:
https://mxth.dk/?p=186

Link til bogen: https://matbhtx.systime.dk/?id=110

Opgaver
Grøn Gul Rød
MatBhtx-5.11 Matstxab1-720
Matab1stx-550 Matab1stx-726
matstxab1-721
,