Mængder


Opgave 3

Betragt mængderne

\(\begin{align}A&=\{1,2,3,4\}\\ B&=\{3,5,7,9\}\\ C&=\{2,4,6,8\} \end{align}\) 

 1. Bestem \(A\cup B\)
 2. Bestem \(A\cap C\)
 3. Bestem \(A\cup B \cap C\)
 4. Bestem \(A\cap B\cap C\)

OPGAVE 4

Betragt mængderne

\(\begin{align}A&=\{2,4,6,8,10,12\}\\ B&=\{4,8,12,16,20,24\}\\C&=\{1,2,3,4,5,6\}\end{align}\)

 1. Bestem \(A\cup B\), \(A\cup C\) og \(B\cup C\)
 2. Bestem \(A\cap B\), \(A\cap C\) og \(B\cap C\)
 3. Bestem \(A\cup B\cup C\)
 4. Bestem \(C\cup B\cup A\)
 5. Bestem \(A\cap B\cap C\)
 6. Bestem \(C\cap B\cap A\)
 7. Bestem \(A\cup B\cap C\)
 8. Bestem \(C\cup B\cap A\)
 9. Bestem \(A\cap B\cup C\)
 10. Bestem \(C\cap B\cup A\)

OPGAVE 5

Tegn Venn-diagrammer der repræsentere mængder for underopgaverne 1, 2, 3, 4, 5, 6 i opgave 4.

OPGAVE 6

Kan du ud fra opgave 4 og 5 sige noget om, hvilke regneregler du tror der gælder for regneoperationerne \(\cup\) og \(\cap\).

, ,