Separationsmetoden


Vi vil her se på separation af variable når vi skal løse differentialligninger. Det er ikke alle differentialligninger der kan løses på denne måde, da de skal have formen

\({\mathrm{d}y\over\mathrm{d}x}=h(x)\cdot g(y)\)

Differentialligner på denne form kaldes for separable differentialligninger.

Grøn Gul Rød

matA3 239

matAhtx 4.10

matAhtx 4.7

matA3 242

a, b, d, e, f og h er separable differentialligninger

\(y=-{1\over {x^2-3}}\)

\(y=\sqrt{2\cdot e^x+7}\)

\(y=(x+1)^2\)

, ,