Copy Link Button

Termodynamiske processer

Udgivet den

Redigeret den

Udgivet den

Redigeret den


Vi har i termodynamikken fire processer som der beskriver hvordan en gas opfører sig når den går fra en tilstand til en anden. De fire processer er en isobar proces, en isokor proces, en isoterm proces og en adiabatisk process. Men inden de fire processer kort introduceres ser vi lige på hvad en tilstand er.

I termodynamikken angives et fysisk systems tilstand ved værdierne af et antal uafhængige termodynamiske variable, tilstandsfunktioner eller tilstandsvariable, der fx kan være systemets absolutte temperatur, T, og volumen, V. Andre termodynamiske størrelser som trykket, p, eller entropien, S, vil da være funktioner af de uafhængige variable, p = p(T,V) og S = S(T,V).

Processen afbildes visuelt i et pV-diagram, hvor trykket, p, afbildes som funktion af volumen, V, men hvor tilstandsændringen ofte skyldes en temperaturændring.

isokor

En isokor (fra græsk iso som betyder ens og kor som betyder rum) proces er en proces, hvor en gas fx opvarmes i et fast volumen, hvilket resulterer i at trykket stiger.

isokor proces er en proces, hvor volume er konstant men trykket og temperaturen ændres fra tilstand 1 til tilstand 2.

isobar

En isobar (fra græsk iso som betyder ens og baros som betyder vægt eller tryk) proces er en proces, hvor en gas fx opvarmes i et volumen som kan ekspandere (fx et stempel). Herved holdes trykket konstant under opvarmningen, mens volumen øges.

isobar proces er en proces, hvor trykket er konstant men volumen og temperaturen ændres fra tilstand 1 til tilstand 2.

isoterm

En isoterm (fra græsk iso som betyder ens og terme som betyder varme) proces er en proces, hvor en gas sammenpresses eller expanderes, hvorved trykket ændre sig, men hvor temperaturen er konstant, når gassen går fra tilstand 1 til tilstand 2.

isoterm proces er en proces, hvor temperaturen er konstant men trykket og volumen ændres fra tilstand 1 til tilstand 2.

kredsproces

En kredsproces er en række af termodynamiske processer som ændre gassens tilstand men som ender i samme tilstand som udgangspunktet.

I en kredsproces er tryk, volumen, temperatur og indre energi det samme ved starttilstanden og sluttilstanden.

kredsproces som tager gassen igennem en række tilstande og processer for til sidst at ende i samme tilstand som den startede i. Her gennemgår gassen en isokor proces fra tilstand 1 til tilstand 2, herefter en isobar proces fra tilstand 2 til tilstand 3, igen en isokor proces fra tilstand 3 til tilstand 4 for tilsidst at gennemgå en isobar proces fra tilstand 4 tilbage til tilstand 1.

Test

,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *