Category: Forsøg

 • Bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for et lod

  Bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for et lod

  Vi vil her bestemme den specifikke varmekapacitet af et lod. Til at gøre dette vil vi varme loddet op til en kendt værdi, herefter sænke det ned i vand med en kendt temperatur for herefter at måle hvilken temperatur vandet får når loddet afgiver varme til vandet.

 • F09 – Energibevarelse i tyngdefelt

  F09 – Energibevarelse i tyngdefelt

  derfor måle både den potentielle og den kinetiske energi. Vi udfører forsøget ved at ophænge et lod i en tråd og svinge det som et pendul. Vi kan derved i yderpositionerne bestemme loddets potentielle energi og i den nederste position bestemme den kinetiske energi, ved at måle loddets hastighed.

 • F16 – bestemmelse af rilleafstanden på en CD

  F16 – bestemmelse af rilleafstanden på en CD

  Vi kan nu benytte vores viden om diffraktion til at bestemme rilleaftanden på en CD. En laserstråle sendes ind mod en CD som derved reflekteres i et interferensmønster.

 • F05 – Newtons anden lov

  F05 – Newtons anden lov

  I dette forsøg vil vi ved hjælp af trisser og lodder prøve at bestemme tyngdeaccelerationen og derved også eftervise Newtons anden lov.