En simpel differentialligning af anden orden


Vi har nu set på en simpel type af en første ordens differentialligning, nemlig af typen

\(y’=g(x)\).

Vi skal nu se på en differentialligning af anden orden, men vil her også se på den simpleste type, nemlig

\(y’’=g(x)\).

Herunder er der en række opgaver som omhandler differentialligninger af typen \(y’’=g(x)\).

Grøn Gul Rød

DLAO003

DLAO002

DLAO001

PM-533

DLAO007

DLAO004

PM-534

DLAO005

DLAO006

, ,