Category: Matematik

 • Linjens Forskellige Former

  Den rette linje kender vi og vi har i grundforløbet set på den på formen $y=ax+b$ Men der er andre måder, hvor vi matematisk kan beskrive den rette linje. Vi ser her på to andre former, nemlig normalform parameterfremstilling Vi starter med at se på linjens ligning på normalform. En anden måde vi kan beskrive…

 • Ortogonale Linjer

  Vi vil her se på hvordan vi kan tjekke om to linjer er vinkelrette på hinanden, det vi i matematikken kalder for ortogonale linjer. Submit Quiz

 • Afstanden fra Punkt til Linje

  Vi skal se lidt på hvordan man finder afstanden fra et punkt til en linje Distanceformlen giver os mulighed for at beregne afstanden mellem et punkt og en linje eller afstanden mellem to linjer. Der gennemgåes herunder 3 eksempler, hvor netop dette bliver beregnet. Hvis man er interesseret i, at læse om det i bogen…

 • Sekanter, Tangenter og Tretrinsreglen

  Vi har set på grænseværdibegrebet og skal nu til at se på hvordan vi kan finde hældningen på en funktion. Tavlenote til “sekanter, tangenter og tretrinsreglen”

 • Grænseværdibegrebet

  Grænseværdibegrebet er vigtigt for differential- og integralregningen. Vi kigger her nærmere på begrebet.

 • Differentiabilitet

  Definition differentiabilitet, (af lat.), det at kunne differentieres denstoredanske.dk En funktion siges at være differentiabel i et interval , når den gennemløber hele intervallet i bløde kurver, det vil sige at det ikke knækker. Et eksempel på en differentiabel funktion kunne for eksempel være Det ses her, at funktionen i hele definitionsintervallet har bløde kurver…

 • Kontinuitet

  Definition kontinuitet, uafbrudt sammenhæng. I matematik siges en funktion at være kontinuert, hvis den ikke overspringer værdier, det vil sige at dens grafiske billede forløber ubrudt uden huller eller spring denstoredanske.dk En funktion siges at være kontinuert i et interval , når den uden “brud” gennemløber intervallet. Hvis du kan tegne grafen uden at løfte…

 • Hvad Er Differentialregning

  Vi skal til at starte på differentialregningen, men inden vi begynder skal vi lige se på hvad differentialregning er. Herunder er der til at starte med et par klip som alle på en eller anden måde har noget med differentialregning at gøre og som der i videoen nederst bliver gået i dybden. Noget af det…

 • Hvad er differentialregning

  Vi skal til at starte på differentialregningen, men inden vi begynder skal vi lige se på hvad differentialregning er. Herunder er der til at starte med et par klip som alle på en eller anden måde har noget med differentialregning at gøre og som der i videoen nederst bliver gået i dybden. Noget af det…

 • Differentialregning

  Vi begynder nu på differentialregningen